December 28th, 2012

Вклад в историческую науку России и Украины

Хорошая новость - через месяц выходит книга моего коллеги с Украины А.В. Пивовара 
КАРТИ І ПЛАНИ в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко(з описами картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівнихта рукописних зібраннях)

Там есть и такой абзац
Щодо картографічних відомостей з московських архівів, кілька сотень позицій,
що стосуються планів фортець та укріплених ліній, полкових і сотенних містечок,
Запорозької Січі тощо, перевірено та доповнено завдяки архівним випискам і осо-
бистій картотеці київського дослідника з історії картографії В.О.Ленченка. В частині
3 Див: Особові архівні фонди Інституту рукопису: путівник. – К., 2002. – 766 с.
6 Передмова
картографічних джерел з історії військових поселень цілий блок відповідних
виписок з фондів РГВИА надала московська дослідниця Т.М.Кандаурова.
Знадобилися і деякі власні напрацювання з історії картографування Задніпрських
місць, Новоросійського краю, генерального межування тощо. При потребі, на допо-
могу приходили також колеги по дослідницькій роботі: Т.В.Біляєва, С.В.Голотюк,
М.І.Кравчук, В.В.Семенов та Т.В.Плошко (м.Москва
),