January 9th, 2012

Белостокский проект

Сегодня в Варшаву, в главный офис Института народной памяти отправлено письмо.

Szanowni Państwo,

Podczas ostatnich badań w Instytucie Pamięci Narodowej w Białymstoku,
fachowiec główny informował mnie, że w zespołach IPN- Białystok jest
duża liczba spraw, które zostały utworzone przez komisję do zbadania
zbrodni hitlerowskich w Polsce.

W tych dokumentach, znajduje się informacje o poległych żołnierzach
Armii Czerwonej, członkach ich rodzin, którzy zginęli w "Wybrzuszenie
Lomzhinskiem" w 1941 roku.

Chciałbym powołać komisję ekspertów z Rosji i Białorusi do zbadania
tych dokumentów. Proszę mnie poinformować, co trzeba zgodnie z polskim
prawem zrobić, aby zorganizować takie badania.

Mam wykształcenie zawodowe z historii, mówię i rozumiem język polski.

Z kolei, zawsze z przyjemnością pomogę IPN w Rosji w celu
identyfikacji losu Polaków, którzy cierpieli z powodu represji władz
radzieckich.

Pozdrawiam serdecznie

Во время работы в филиале Института Народной памяти в Белостоке руководство данной институции сообщило мне, что в коллекции данного Института хранится большой объем документов Комиссии по расследованию Гитлеровских преступлений на территории Польши где содержится информация о судьбах военнослужащих Красной армии, которые в 1941 году, (на момент нападения гитлеровских войск), находились на "Ломжинском выступе".
В настоящий момент я хочу создать комиссию из российских и белорусских историков по изучению данных документов, пожалуйста, сообщите, какие документы я должен предоставить, чтобы получить доступ к данным документам.


В этой теме я буду держать в курсе по ходу движения этого проекта.